Резервация

Природен парк "Сините камъни"

Емблематичният за региона скалнен масив, издигащ се в непосредствена близост до Сливен, е едно от месатата, което задължително да посетите. Природен парк „Сините камъни” обхваща площ от 11380.8 хектара и е част от мрежата защитени територии в страната. Независимо от малката си територия,тук има множество природни забележителности и паркът известен с голямото си биологично разнообразие.

Също така на територията му съществуват над 50 пътеки, които се явяват като основа за обособяването на 18 маршрута с различна насоченост – биологична, историческа, всестранна.

Природните дадености на парка предоставят условия за практикуване на различни спортове: алпинизъм и спелеология, колоездене и автомобилизъм, делта и парапланеризъм, зимни ски спортове и планински пешеходен туризъм. Добре организираната и развита мрежа от туристически пътеки и алеи се използва за масов пешеходен туризъм главно през лятото. Две специализирани пътеки са изградени и се поддържат от парковата дирекция - екологичната пътека в местността Моллова кория и пътеката на здравето в местността Абланово, предназначена за хора със заболявания на опорно-двигателния апарат и за хора с увредено зрение.