Резервация

Пантеон на Георги Стойков Раковски – град Котел

Пантеонът е посветен на един от най-великите български революционери и възрожденци – Георги Стойков Раковски (1821-1867 г.). Раковски е основоположник на организираната национално-революционна борба за освобождаването на България от османско владичество, демократ, публицист, журналист, историк и етнограф.

В основната експозиционна зала е експониран мраморният саркофаг на Г. С. Раковски. Върху него са поставени бронзово знаме с думите „Свобода или смърт” и копие от сабята на революционера.

В същата сграда се помещава и експозицията „Котленски възрожденци”. Експозицията е разположена в 4 зали – Будители, Просветители, Бунтовници и Революционери. Представени са уникални експонати, които разкриват книжовната и просветителската дейност на котленските възрожденци, между които Софроний Врачански, Н. Бозвели, Ст. Изворски, А. Кипиловски .

Тук е и първият български буквар на д-р Петър Берон (издаден през 1824 г.), който поставя началото на нов етап в развитието на българското просветно дело.

В зала „Революционери” на експозицията се проследява жизненият път на Раковски, неговата публицистична и революционна дейност. Снимки, документи и факсимилета отразяват дейността му като народен войвода и председател на легията в Белград.